"محمود صالحی" گنجینه ای در دامن مبارزه طبقاتی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

خرداد ١٣٨٩- جون ٢٠١٠


"محمود صالحی نه متعلق به خود و خانواده است و نه متعلق به دوستانش. او گنجینه ای است در دامن مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران."

دوستان و یاران !

درپی کلام و پیام اعضای خانواده محمود صالحی، یکی از رهبران سرشناس جنبش کارگری ایران که از بیماری حاد کلیوی رنج میبرد و درمعرض خطرجدی قراردارد. ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران از همه میخواهیم که با تمام امکانات خود، به هر شکل که میتوانیم به این همرزم و همراه کارگران ایران یاری برسانیم.

در چنین شرایط حساسی میبایست همه ی ما انسانها، جمعها و نهادهایی که از منافع طبقاتی کارگران حمایت میکنیم، بمثابه ی وظیفه ای خطیر گام های مسئولانه و موثری برداریم و از هر راه و هر گونه وسیله ای جهت ارسال کمک های خود برای نجات محمود صالحی دریغ نورزیم.

ما میتوانیم با یاری یکدیگر از این اتفاق سوء و ضایعه جنبش کارگری ایران دراین دوران حساس جلوگیری کنیم. از هر طریقی وبا هر توانی که میتوانیم به این امر مهم یاری برسانیم.

دست همه شما را بهگرمی میفشاریم.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

2 جون 2010 – 12 خرداد 1389

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com

- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com

- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr

- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de

- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de

- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com

- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk

- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm

- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن leftalliance@yahoo.com

- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com