نامه محمود صالحى
به دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى


٢٣ تيرماه ١٣٨٣- ١٣ ژوئيه ٢٠٠٤


آقاى گاى رايدر، دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى

با تشکر بسيار از نامه مورخ هفتم ژوئيه شما خطاب به آقاى رئيس جمهور خاتمى در دفاع از حقوق من و سه تن از رهبران کارگرى احضار شده به دادگاه به اتهام سمپاتيزاسيون با کومه‌له. قبل از هر چيز بايد به اطلاعتان برسانم که طى اين مدت سه نفر باقى مانده هم برگ احضايه به دادگاه را با همان اتهامات دريافت کرده اند.

آقاى گاى رايدر گرامى! شما بدرستى از انتساب اين اتهام بما به شدت متعجب شده‌ايد.

مامورين مسلح به باتون و اسلحه‌ى آتشين روز اول ماه مه ٢٠٠٤ به قول خودشان به جرم تجمع غير قانونى به ما حمله کردند. در زندانهاى سقز و سنندج نيز وقتى از مامورين خواستيم تا طبق قانون اتهام ما را اعلام دارند گفتند که تجمع غير قانونى کرده‌ايم. کار بدستان قوه قضائيه در جواب استفسار خانواده‌هاى ما نيز همين پاسخ را داده بودند. حالا چرا آن اتهام کنار رفته و ما را به هوادارى از يک تشکل سياسى اپوزيسيون متهم ميکنند؟ آيا عده اى بدين وسيله مى خواستند راهى بيابند تا ما را از پشتيبانى کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد کارگرى و ساير تشکلهاى کارگرى محروم کنند؟ (که البته نامه شما بروشنى نشان داد که آنها در همين گام اول اشتباه ميکنند.) آيا قصد دارند بنيادهاى دفاع از حقوق بشر و انسانهاى آزاده در داخل و خارج را که از ما وسيعا حمايت کردند را نسبت به علل دستگيرى و زندانى شدن ما به ترديد بياندازند؟ آيا قصد دارند هزينه برگزارى مراسم مستقل اول ماه مه توسط خود کارگران که امسال در ايران وسيع تر از سال قبل بود را بالا ببرند؟ آيا عده اى قصد دارند از ما عليه نيروهاى اپوزيسيون استفاده کنند؟ مطمئنا مى دانيد که اتهام هوادارى از يک تشکل سياسى اپوزيسيون که جمهورى اسلامى آنرا الحادى خوانده، ميتواند مجازات سنگينى بهمراه داشته باشد. به همه اين دلايل، عکس‌العمل سريع و هشيارانه شما در مقابل اتهام اعلام شده در احضاريه هاى ما، جاى بسى دلگرمى است.

من بعنوان يک انسان برابرى طلب افتخار دارم که چه در مقالات و سخنرانيهايم و چه در عمل ثابت کرده‌ام که مدافع حقوق کارگران و آزاديهاى انسانى بر اساس موازين بشريت مترقى هستم و در اين راه نيز هميشه بطرزى مسئولانه، معقول، قانونى و علنى عمل کرده‌ام. عقايد من که در مقالاتم نوشته ام و در سخنرانيهاى متعددم بيان کرده ام براى فعالين جنبش کارگرى ايران و خود مقامات پنهان نيست اما تبديل شدن همين عقايدم به موضوع دادگاه در چهارچوب تفتيش عقايد است. من مورد سئوال قرار گرفتن درباره عقايدم در دادگاه را که از هيچکس پنهان نيست، نقض ابتدايى ترين حقوق انسانى و نقض آزادى وجدان مى دانم. ما بکمک وکلاى مدافع زبردستى احتياج داريم تا اجازه ندهند مقامات قضايى ما را در دادگاه تفتيش عقايد کنند.

من براى رسيدن به اهدافم که بهبود سطح زندگى، شرايط کار و حقوق انسانى کارگران و مردم محروم است مداوماً تحت مراقبت و تعقيب بوده، تلفن خانه‌ام شنود شده، سه بار طعم بازجوئى و زندان را چشيده و خود و خانواده‌ام مورد فشار و آزار قرار گرفته‌ايم.

من روز هفدهم تير قاضى پرونده‌ام را ملاقات کردم و از او پرسيدم که اتهام سمپاتيزاسيون با کومه‌له، که يعنى تفتيش عقايد، از قوطى چه عطارى در آمده است؟ او گفت مدارک هوادارى من از قوطى کامپيوترى درآمده است که در تفتيش خانه‌ام در روز اول ماه مه ضبط شده است.

من روز ٢٩ آوريل امسال، در تهران با خانم آنا بيوندى، عضو هئيت اعزامى کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى ملاقات کردم. در ضمن به ايشان گفتم که من دو روز ديگر در مراسم بزرگداشت اول مه شرکت ميکنم و احتمال دستگيريم هست. آيا اگر من اسنادى در کامپيوتر ميداشتم -که هيچوقت نداشته‌ام- که بهانه‌ئى بدست مامورين بدهد آنرا از بين نمى بردم؟ آخر نا سلامتى من در کشورى بزرگ شده‌ام که مردمش از همان اوان نوجوانى ناچارند ياد بگيرند که خود را در برابر عوامل اطلاعاتى و پليس سياسى محافظت کنند. و نه تنها اين، من با توجه به چند بارى که بازداشت و زندانى شدم با شگرد و شيوه کار آنها که روى من و خانواده‌ام تاثير دراز مدت گذاشته است، کاملا آشنا هستم. از چنين شخصى بعيد است که به مراسم بزرگداشت روزى برود که پيشاپيش مامورين به او گفته بودند که برگزارى آن مجاز نيست و آنگاه مدارکى در خانه جا بگذارد که بتوان روى آنها پرونده سازى کرد. من به آقاى قاضى گفتم که مامورين دو ماه پيش کامپيوتر من را برده‌اند و هيچکدام از اسناد مورد ادعاى شما در حضور نماينده و وکيل قانونى من در کامپيوتر پيدا نشده است. من به او توضيح دادم که من هيچگونه مسئوليتى در قبال اسناد ضبط شده در کامپيوترى را ندارم که دو ماه آزگار است در اختيار مقامات اطلاعاتى و قضائى ميباشد.

آقاى گاى رايدر من بار ديگر از شما بخاطر پشتيبانيهاى موثرتان و از طريق شما از دهها ميليون کارگرى که در سراسر جهان از ما حمايت کرده اند و موضوع دادگاه ما را با حساسيت دنبال مى کنند تشکر ميکنم. اطمينان دارم که ما کارگران تحت پيگرد به پشتيبانى همه‌ى تشکلهاى کارگرى و مدافع حقوق بشر و نيز انسانهاى برابرى طلب قادر خواهيم بود از دامى که سر راهمان گسترده‌اند خلاصى يابيم.

با احترامات فراوان

محمود صالحى
سه شنبه ٢٣ تيرماه ١٣٨٣- ١٣ ژوئيه ٢٠٠٤


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com