مراسم اول ماه مه در سنندج برگزار شد

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی


ارديبهشت ١٣٨٧- مه ٢٠٠٨


طبق گزارش رسیده روز 12 اردیبهشت سال 1387 جمع زیادی از کارگران و مردم آزادیخواه شهر سنندج روز اول ماه مه را گرامی داشتند.

کارگران مراکز مختلف تولیدی شهر سنندج با پلاکاردهای خود از ساعت 10 و 30 دقیقه قبل از ظهر در محله سیروس این شهر گرد هم آمدند. دو نفر با نامهای شیوا خیرآبادی و سوسن رازانی در نزدیکی مراسم در حالی که سوار بر ماشین بودند و هنوز به محل برگزاری مراسم نرسیده بودند دستگیر شدند. سپس سه نفر دیگر با نامهای بهاالدین صدوقی، علی و غالب حسینی نیز توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.

در این مراسم، ابتدا قطعنامه توسط یکی از شرکت کنندگان قرائت شد سپس شرکت کنندگان با شعار "کارگر، معلم، دانشجو اتحاد اتحاد" ، "سوسیالیزم یا بربریت" و "کارگران جهان متحد شوید" و ... به مراسم خود پایان دادند.

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

12 اردیبهشت 1387

ankjch@yahoo.co.uk

www.akjch.blogfa.com