دادگاهی مجدد دستگیر شدگان اول ماه مه سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (منطقه غرب)


تیر ١٣٨٧- حولای ٢٠٠٨


روز 12 اردیبهشت سال 1387، جمع زیادی بالغ بر یکصد نفر از کارگران و مردم آزادیخواه و زحمتکش شهر سنندج، به فراخوان کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه مه، گرد هم آمدند و اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. در حاشیه این مراسم سوسن رازانی، شیوا خیرآبادی، غالب حسینی و عبدالله نجار دستگیر شدند و آنها را به اداره اطلاعات انتقال دادند. روز بعد همه دستگیر شدگان دادگاهی و سپس با قید وثیقه آزاد شدند.

صبح روز یکشنبه23 تیر ماه 1387، مجددا دستگیر شدگان اول ماه مه 87 سنندج را به دادگاه انقلاب سنندج احضار کردند و جلسه دوم رسیدگی به پرونده آنها مبنی بر شرکت در مراسم روز اول ماه مه روز جهانی کارگر آغاز گردید. لازم به ذکر است که جلسه دادگاه جمعی و با حضور کلیه دستگیر شدگان در دادگاه برگزار شد.

در این جلسه سوسن رازانی با ارائه دفاعیات خود در مورد قانونی بودن مراسم آن روز و پافشاری بر این اصل که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به عنوان حق طبیعی کارگران و جزو همان معاهداتی است که سیستم سرمایه‌داری ایران آن را به رسمیت شناخته است، به دفاع از خود و همزنجیرانش پرداخت.

در ادامه، قاضی دادگاه با اشاره به اینکه سه نفر از دستگیر شده‌گان همیشه در اعتراضات حضور داشته‌اند، در صدد بود که آنها را مرعوب نماید. این اقدام مورد اعتراض قرار گرفت و دستگیرشدگان به دفاع از خود پرداختند، به دنبال قاضی دادگاه، رسیدگی به پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.
شایان ذکر است که عده‌ای از فعالین کارگری،کارگران و خانواده‌های دستگیر شدگان در بیرون از دادگاه حضور داشتند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری (منطقه غرب)
26 تیر 1387


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com