نامه به کنفدراسيون بين المللى اتحاديه‌هاى آزاد کارگرى

برهان ديوارگر


١٢ تير ١٣٨٣


به کنفدراسيون بين المللى اتحاديه‌هاى آزاد کارگرى،
به اتحاديه‌هاى کارگرى و سازمان جهانى‌کار (آى ال او)،
به تمام نهادهاى مدافع حقوق بشر!
به مردم شريف سقز و شهرهاى ديگر!

عزيزان ارجمند!

من برهان ديوارگر عضو انجمن صنفى کارگران خباز سقز، يکى از ٧ نفر دستگير شده به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه سقز هستم. ما ٧ نفر به کمک و پشتيبانى شما بعد از ١٠ روز از زندان جمهورى اسلامى بيرون آمديم. اکنون با گذشت مدت زمان کوتاهى من و ٣ نفر از رفقايم که عبارتند از جلال حسينى، محمود‌صالحى و محمد‌عبدى‌پور از طرف دادستانى شهر سقز به دادگاه احضار شده تا در تاريخ سوم شهريور ماه خود را معرفى کنيم. چنانچه همگى اطلاع داريد جرم ما شرکت در مراسم اول ماه مه بوده است. اخيرا مقامات مسئول به پرونده و احضاريه ما ارتباط با نيروهاى اپوزسيون جمهورى اسلامى را نيز اضافه کرده‌اند، تا زير اين نام ما را محاکمه کنند و پرونده ما را سنگين و راحتتر حکم عليه ما صادر کنند.

همينجا به عنوان يک کارگر اعلام ميکنم که ما جرمى جز شرکت در روز جهانى کارگر را نداريم و شرکت در مراسم اول مه را حق خود ميدانيم.

جهت اطلاع شما از زمان آزادى از زندان عملا از حقوق شهروندى محروم شده‌ايم. روز چهارم تير ١٣٨٣ هنگامى که مجمع عمومى کارگران خباز برگزار شد، من به همراه محمد‌عبدى‌پور خود را کانديد کردند. کارگران به ما راى دادند، اما عملا مارا حذف کردند. در جواب اعتراض ما مقامات دولتى حاضر در اين جلسه اعلام کردند که ما مورد تاييد آنها نيستيم، انگار که ما ميخواهيم نماينده آنان بشويم. در مورد شخص من حتى از اعلام تعداد راى‌هايم خودارى کردند. لازم به يادآورى است که قبلا نيز در جلسه مجمع عمومى ٤ اسفند ١٣٨٢، عليرغم اينکه ما دو نفر براى هيئت مديره راى آورديم، نمايندگان دولت حاضر در جلسه ما را حذف کردند.

مردم ايران بخشى از وسايل خود را با دريافت کوپن دولتى به قيمت ارزانتر ميخرند که سهم ما را قطع کرده‌اند. شخصا تا کنون بارها به مقامات مسئول براى پس گرفتم اموال و وسايل خانه‌ام، از کامپيوتر و کتابهايم تا شناسنامه خود و همسر و فرزندم که در جريان حمله به خانه‌ام مصادره شده، مراجعه کرده و جوابى نگرفته‌ام. کودک خرد سالم با شور و شوق خود را براى رفتن به مدرسه آماده کرده است، اما مقامات دولتى از پس دادن شناسنامه او خوددارى کرده و عملا زمان ثبت نام پسرم هم گذشته است. آيا او هم بايد به جرم شرکت پدر کارگرش در روز کارگر از حقوق شهروندى محروم شود؟

من به اين بى‌عدالتى معترض و از همه شما انتظار دارم از ما کارگران و از اين ابتدايى‌ترين حقوق انسانيمان دفاع کنيد.

ارادتمند

برهان ديوارگر

عضو انجمن صفى کارگران خباز سقز و يکى از دستگيرشدگان اول ماه مه سقز.

١٢ تير ١٣٨٣


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com