اعتراض دبير کل I.C.F.T.U به حکم زندان فعالين کارگری در ايران


٢٠ آبان ١٣٨٤


آقای رييس جمهور محترم،

از زمان به روی کار آمدن شما تا کنون، من چندين بار لازم ديده ام که به شما نسبت به نقض حقوق اوليه اتحاديه ای اعتراض کنم.

من از سوی کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاد کارگری (ICFTU) که بيش از 145 ميليون کارگر متشکل در 234 اتحاديه کارگری در 154 کشور و منطقه در جهان را نمايندگی می کند، حکم زندان صادرشده عليه محمود صالحی و جلال حسينی را شديدا محکوم می کنم.

به اطلاع ICFTU رسيده است که ديروز (9 نوامبر) محمود صالحی نماينده سابق سنديگای کارگران خباز در سقز و از اعضای بنيان گذار کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل مستقل کارگری، به پنج سال زندان و سه سال تبعيد به شهر قروه محکوم شده است. همچنين جلال حسينی از اعضای سنديکای کارگران خباز به سه سال زندان محکوم گرديده و هادی تنومند و اسماعيل خودکام تبرئه شده اند. اين چهار نفر به همراه محسن حکيمي، برهان ديوانگر و محمد عبدی پوربعد از شرکت در مراسم مسالمت آميز اول ماه مه 2004 متهم شدند که به تشکيلات سياسی و غير قانونی کومله وابسته هستند.

محسن حکيمي، برهان ديوانگر و محمد عبدی پور در انتظار حکم دادگاه به سر می برند.

ICFTU مطلع شده است که محمود صالحی، جلال حسينی و هادی تنومند از اتهام وابستگی به کومله تبرئه شده اند. اما عليرغم اين واقيعت، صالحی و حسينی طبق ماده 610 قانون مجازات اسلامی که 2 تا 5 سال مجازات زندان را برای تجمع جهت توطئه عليه امنيت ملی مقرر می دارد، به زندان محکوم شده اند. ICFTU نمی داند که که آيا جرايم ديگری نيز موجب صدور حکم زندان برای اين دو نفر شده است يا نه. ICFTU مصرانه در خواست کرده بود که در جريان دادگاه حضور داشته باشد تا اطمینان يابد که محاکمات بطور عادلانه صورت می گيرد و نيز از جزييات اتهامات عليه متهمين آگاه گردد.

ICFTU به اين نتيجه رسيده است که صالحی وحسينی به دليل فعاليت های کارگری به زندان محکوم شده اند. بخصوص با توجه به اين واقعيت که دستگيری اوليه آنان بعد از شرکت آنها در جشن اول ماه صورت گرفت و مدت کوتاهی بعد از آن، مورد اتهام قرار گرفتند. بعلاوه در جريان دادگاه، دادستان، فعاليتهای اتحاديه ای آقای صالحي، از جمله ملاقات ايشان با نمايندگان ICFTU را به عنوان جرم عليه او مطرح کرد.

ICFTU از صدور اين احکام منزجر شده است. اين احکام نشان می دهد که دولت شما برای حقوق اوليه اتحاديه ای، مانند آزادی تشکل، هيچ احترامی قايل نيست. ICFTU مايل است يک بار ديگر تاکيد کند که کميته آزادی تشکل سازمان جهانی کار(ILO) از دولت شما خواسته است که اتهامات عليه 7 نفر از رهبران کارگری در ارتباط با مراسم اول ماه مه 2004 در سقز را پس بگيريد.

دولت شما به دليل عضويت ايران در سازمان جهانی کار ILO موظف است که حق آزادی تشکل و بنابراين حق آزادی سازماندهی را رعايت کند. بر مبنای اين اصول، کارگران حق دارند که در مراسم مسالمت آميز اول ماه مه شرکت کنند و با سازمانهای کارگری در جهان مانند ICFTU همکاری کنند.

قصور ايران در رعايت تعهدات خود نسبت به ILO چهره اين کشور در خارج را لکه دار کرده و به اعتماد بين المللی نسبت به دولت شما آسيب می رساند.

ICFTU مصرانه از شما می خواهد که جهت لغو فوری احکام صادر شده عليه آقايان صالحی و حسيني، همه اقدامات لازم را به عمل آوريد.

ICFTU همچنين از شما می خواهد که تضمين کنيد که تمام اتهامات عليه آقايان محسن حکيمي، محمد عبدی پور و برهان ديوانگر پس گرفته شود و نيز اتهامات عليه اقای ديوانگر در ارتباط با دستگيری ايشان در 7 اوت 2005 رفع گردد.

با احترام: دبير کل


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com