در اعتراض به احضار دستگيرشدگان اول ماه مه سقز به دادگاه

گاى رايدر
دبيرکل کنفدراسيون اتحاديه هاى کارگرى آزاد

٨ ژوئيه ٢٠٠٤


جناب آقاى سيد محمد خاتمى رئيس جمهور
رياست جمهورى
خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان
تهران
جمهورى اسلامى ايران
فکس: ٦٤٨٠٦٦٥-٢١-٩٨+


چهار رهبر کارگران، از جمله محمود صالحى به داداگاه فراخوانده شدند

آقاى رئيس جمهور،

کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد (آى.سى.اف.تى.يو)، که ١٥٠ ميليون کارگر را در ٢٣٣ اتحاديه وابسته در ١٥٢ کشور و منطقه در سراسر جهان نمايندگى ميکند، نسبت به احضاريه‌اى دال بر اتهام همکارى با سازمان سياسى ممنوعه «کومه‌له» که در حوالى ٣٠ ژوئن ٢٠٠٤ به رهبران کارگران، محمود صالحى، جلال حسينى، برهان ديوانگرد، و محمد عبدى پور ابلاغ شده، اعتراض ميکند.

چهار رهبر کارگرى جزو ٥٠ کارگر دستگير شده در مراسم روز کارگر در اول مه ٢٠٠٤ بودند. محمود صالحى، جلال حسينى، برهان ديوانگرد و محمد عبدى پور و سه تن ديگر تا ١٢ مه آزاد نشدند. اين چهار تن اکنون قرار است در تاريخ ٢٤ اوت در دادگاه حاضر شوند. آقاى محمود صالحى رهبر کارگرى سرشناسى است و پيشتر نيز بمدت ده ماه در سال ٢٠٠١ در حبس بوده است.

"آى.سى.اف.تى.يو" از اينکه پس از آزادى اين چهار رهبر کارگرى در ١٢ مه اتهامى عليه آنها اعلام شده در تعجب است. ما بخصوص از اينرو شديدا در تعجبيم که "آى.سى.اف.تى.يو" چنين برداشت کرده بود که آزاد کردن آنها بدون اقامه اتهام، اذعان به اين نکته بود که برگزارى مراسم روز کارگر در هيچ شرايطى هيچ نوعى جرمى تلقى نميشود.

همانطور که در نامه مورخ ٥ مه براى شما خاطر نشان ساختيم، همه اينها فعالين کارگرى مستقل هستند و رابطه‌اى با احزاب سياسى ندارند؛ بنابراين به نظر ميرسد که آنها يکبار ديگر صرفا بخاطر فعاليت براى حقوق کارگران و مشخصا تلاش براى برگزارى مراسم روز کارگر در اول مه مورد تعقيب قرار گرفته اند.

به علاوه، "آى.سى.اف.تى.يو" نگران است که تعقيب آنها مستقيما در رابطه با تماس آنها با هيأت "آى.سى.اف.تى.يو" در تاريخ ٢٩ آوريل، يعنى فقط دو روز پيش از بازداشت‌شان، بوده است؛ چرا که هيأت مزبور از طرف سرويس امنيتى ايران کاملا تحت نظر بود.

"آى.سى.اف.تى.يو" مايل است به شما، آقاى رئيس جمهور، يادآورى کند که بازداشت و متهم ساختن رهبران کارگرانى که در راهپيمائى‌هاى مسالمت آميز شرکت ميجويند به روشنى نشانه عدم رعايت حقوق دموکراتيک بين‌المللى شناخته شده کارگران است. همچنين نقض آشکار کنوانسيونهاى شماره ٨٧ و ٩٨ (آى.ال.او) است که ناظر بر آزادى تشکل و حق قراردادهاى جمعى است. اين کنوانسيونها براى "آى.ال.او" پايه‌اى اند، و ايران بمثابه يک عضو "آى.ال.او" ملزم به رعايت و نافذ کردن اصولى است که در آنها مقرر گرديده.

بنابراين "آى.سى.اف.تى.يو" از شما مصرانه ميخواهد که براى تضمين اينکه اتهامات مزبور کنار گذاشته شود و همچنين براى اينکه اقدام چهار رهبر کارگرى مزبور براى برگزارى مراسم روز کارگر با واکنش ديگرى در آينده مواجه نشود، اقدام فورى کنيد.

مشتاقانه در انتظار اقدام عاجل و قطعى شما در اين مورد هستم.

ارادتمند،

دبير کل


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com