نامه اعتراضى دبير کل سازمان کارگران سوئد
به سفارت جمهورى اسلامى


١٧ اوت ٢٠٠٤


به سفارت جمهوری اسلامی ایران
صندوق پستی 6031
18106 لید ینگو

اخیرا با خبر شدیم که چهارتن از کارگران شهر سقز به جرم جانبداری از یک تشکل کرد در شرف محاکمه هستند. به نظر ما اینگونه محاکمات ضدیت با طبقه کارگر ایران است.

این چهار رفیق همکار ما به جرم گردهمایی در اول ماه مه روز جهانی کارگردستگیر شده اند. روزی که کارگران در همه جای دنیا گرد هم آمده و جشن میگیرند.

ما از جمهوری اسلامی خواستار رفع اتهام و تعقیب و محاکمه آنها هستیم.

اتحادیه های کارگری در سراسر دنیا چنین دست اندازیها به حق و حقوق کارگران ایران را نمی پذیرند.

ما خواهان رفع اتهام از آنها و احترام به حق تشکل اتحادیه ای آنها هستیم.

با احترام

لارش هاماربری
دبیر کل
سازمان مرکزی کارگران سوئد
استکهلم
2004/08/17


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com