نامه دبير کل سازمان کارگران سوئد
به محمود صالحى


١٧ اوت ٢٠٠٤


جناب آقای صالحی عزیز

اس. آ. سی سازمان مرکزی کارگران سوئد بهترین آرزوهای قلبی خود را به شما کارگران اتحادیه و مبارزاتتان برای حق ایجاد تشکل واقعی در ایران تقدیم میدارد.

ما به خاطر دستگیری و سپس آزادی شما با قرار وثیقه و محاکمه شما و دوستانتان محمد عبدی پور، برهان دیوانگرد و سید جلال حسینی حقیقتا متاثر و خشمگین هستیم.

به نطر ما این کاملا واضح است که مقامات ایران در صدد پایمال کردن و تضعیف حق تشکل آزاد، حق آزادی بیان و اعتصاب که حق دمکراتیک همه کارگران است، هستند. عقب نشینی نباید کرد حتی اگر در شرایط سختی هستید. شما حمایت همه اتحادیه ها وسازمانهای کارگری دنیا را پشت سر خود دارید. اتهام به یک فرد، اتهام به همه می باشد!

ما ساکت نخواهیم نشست و محاکمه شما کارگران در ایران را نخواهیم پذیرفت. ما محاکمه شما را شدیدا محکوم کرده و از مقامات ایرانی رفع هر گونه اتهام از شما را خواستاریم.

در اتحاد با شما

لارش هاماربری
اس . آ.سی ، سازمان مرکزی کارگران سوئد
استکهلم ، سوئد/ 17 آگوست 2004


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com