تبریک به کارگران هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری


آبان ١٣٨٧- اکتبر ٢٠٠٨


انتخابات سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه با موفقیت برگزار شد
روز چهار شنبه 1 آبان 1387 اولین انتخابات سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه ، با شرکت اکثریت مطلق کارگران از بخشهای کشاورزی و تولید با موفقیت برگزار شد .
دیروز فضای کارخانه نیشکر هفت تپه سراسر اشتیاق برای برگزاری این انتخابات پر شور بود .کارگران این واحد تولیدی بالاخره و پس از ماه ها مبارزات خستگی ناپذیر به رغم تهدیدات مکرر مدیریت و حراست کارخانه و همچنین تهدید و ارعاب نهاد های امنیتی که آنان را از تشکیل چنین تشکلی برحذر داشته بودند ، طعم شیرین تولد تشکل مستقل خویش را چشیدند. ما اعضای کمیته هماهنگی این پیروزی بزرگ را به کارگران هفت تپه و فعالین جنبش کارگری تبریک گفته و آرزومند سرفرازی بیش از پیش جنبش کارگری در عرصه مبارزات کارگری هستیم .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریwww.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com