همكاران نساج دست تان را به گرمى مى فشاريم!

كميته كارگرى كارخانجات توليدى تهران


٢٨ ديماه ١٣٨٣


در پي اعتصاب اخير كارگران نساجي كردستان،بالاخره كارفرما،كه از حمايت بي دريغ مسئولين برخوردار بود مجبور به عقب نشيني شد و كارگران به بخشي از خواسته هاي خود دست يافتند.ما به همكاران مان در نساجي كردستان خسته نباشيد مي گوييم و دست شان را به گرمي مي فشاريم.

كميته كارگري كارخانجات توليدي تهران

komitehye_toliditehran@yahoo.com

در صورت امكان اطلاعيه را تكثير و در اختيار ديگر همكاران قرار دهيد


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com