کارگران پنج واحد در شهر سنندج در حرکتی متحدانه در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زدند


نوامبر ٢٠٠٦- آبان ١٣٨٥


   

صبح روز پنجشنبه 25 آبان ماه کارگران 4 واحد صنعتی و تولیدی شهر سنندج و همچنین کارگران خدماتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حرکتی متحدانه در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود و ملاقات با وزیر کار رژیم که به همراه احمدی نژاد به سنندج سفر کرده است شدند.

به دنبال تجمع کارگران واحدهای نساجی کردستان٬ ریسندگی شاهو٬ ریسندگی پرریس٬ آلومین و کارگران خدماتی دانشگاه علوم پزشکی در مقابل استانداری، مسئولین این نهاد وعده ملاقات نمایندگان کارگران با "جهرمی" وزیر کار رژیم را داده و از آنان خواستند نمایندگان خود را معرفی نمایند.

7 نفر از نمایندگان کارگران که جهت ملاقات با جهرمی انتخاب شدند قصد دارند خواستهای کارگران معترض واحدهای مذبور از جمله بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت مطالبات معوقه کارگران، برخورداری از بیمه بیکاری و لغو قرار دادهای موقت را به اطلاع وزیر کار رژیم برسانند.

    


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com