نامه سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به وزير كار 


سه شنبه ٢٨ مهر ١٣٨٣ – ١۹ اکتبر ٢٠٠۴


خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران: «شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سال شصت و دو تاكنون بدون هيچ دليل و مدرك قانوني، نمايندگان قانونی كارگران را به رسميت نشناخته و از همكاری با آنان خودداری مي‌كند.»

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامه‌ای به ناصر خالقی ـ وزير كار و امور اجتماعی ـ احياء جايگاه سنديكاهای كارگری را خواستار شده است.

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اين نامه آورده است: «رانندگان و كارگران تعميرگاه‌ها و كليه مناطق اتوبوسرانی تهران و حومه از قبل از انقلاب به واسطه سنديكای خود مسائل و مشكلات صنفی و حقوقی خود را با مديران وقت مطرح و با گفت‌وگو مسائل صنفی و حقوقی خود را حل و فصل مي‌كردند. همچنين پنج پيمان دسته جمعی كار از سال چهل و نه بين نمايندگان سنديكا و مديريت وقت شركت واحد منعقد شد كه اين پيمان‌ها از طرف وزارت كار و امور اجتماعی نيز به رسميت شناخته شده است اما شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سال شصت و دو تاكنون بدون هيچ دليل و مدرك قانوني، نمايندگان قانونی كارگران را به رسميت نشناخته و از همكاری با آنان خودداری مي‌كند.»

در ادامه اين نامه آمده است:« تلاش‌های قانونی نمايندگان سنديكا از طريق وزارت كار وقت به نتيجه‌ای نرسيد و بطوری كه تعدادی از نمايندگان قانونی سنديكای كارگران و رانندگان يا بازنشسته و يا فوت شده‌اند. اينك مدت بيست سال است كه كارگران شركت واحد اتوبوسرانی به دليل رعايت نكردن قوانين داخلی جمهوری اسلامی ايران و قوانين بين‌المللی كار مورد پذيرش دولت جمهوری اسلامی ايران و سازمان بين‌المللی كار (آی ال او) همانند مقاوله‌نامه‌های هشتاد و هفت و نود و هشت از حق قديمی و قانونی فعاليت سنديكايی خود به طور غيرقانونی محروم شده‌اند.»

اين نامه كه يك نسخه آن به دفتر سازمان بين‌المللی كار (آی ال او) در تهران نيز ارسال شده تاكيد مي‌كند: «متمنی است نسبت به انجام وظايف قانونی آن وزارتخانه برای احياء سنديكاها كه بيش از بيست سال از حق قانونی خود محروم هستند اقدامات قانونی را به‌عمل آورده تا از ادامه تضييع حق قانونی كارگران شركت واحد جلوگيری و اصل سه‌جانبه‌گرايی به‌معنای واقعی اجرا شود.»