خیابان های شهر ما

مینا فرخنده


تیر ١٣٨٨- جولای ٢٠٠٩


‏سه شنبه‏، 2009‏/06‏/23

در خیابان های شهر ما غوغا برپاست. جوانان ما که تا دیروز به اشکال تلویحی نارضایتی خود را از وضعیت نابسامان جامعه و از بی حرمتی ها نشان می دادند، امروز بهمراه پدران و مادرانشان که سالهاست بخاطر سنگینی غصه ی بی آیندگی فرزندانشان، پشتشان خم شده بود، حالا قد راست کرده اند و دوش بدوش هم، در خیابان های شهرمان نارضایتی هایشان را فریاد می کنند.

صدای فریاد های "مرگ بر دیکتاتور"،" دولت جنایت می کند، رهبر حمایت می کند" دیوارها را بلرزه در می آورد است.

فریاد هایی که بدست بسیجیان و مزدوران لباس شخصی و پاسداران به خاک و خون کشیده می شود. دولتیان در روز روشن به جعل واقعیات می پردازند، آنها سعی دارند به هر دوز و کلک و جنایتی که شده خواستهای مردم را قلب کنند ، آنها را طوری دیگر جلوه دهند و در نهایت آتشی را که سالهاست زیر خاکستر مانده بود و امروز شعله ورشده، دوباره فروبنشانند.

طی این سالها دولتیان بارها و بارها از طرف مردم " نه" شنیده اند و تو دهنی خورده اند.

وقتی که تشکل های کارگری ممنوع اعلام شد، سندیکاها و اتحادیه های غیر قانونی بود که از زمین و زمان سبز شد و تعدادشان امروز به دهها رسیده است.

موی سرزنان ما یک اشعه ماوراءالطبیعه دارد و می بایست زیر چادرها پنهان می ماند، همین موها اما به زیباترین و وصف ناپذیرترین شکلی از زیر روسریها که لحظه به لحظه کوچکتر، رنگین تر و نازکتر می شوند، به نمایش گذاشته شد.

دختران جوان ما با افتخار زیبایی خود را هر چه بیشتر به نمایش می گذارند و هر چه هم که ضرب و شتم سیه دلان و تنگ نظران پاسدار و بسیجی ها و خواهر زینب ها بیشترمی شود، آنها بیشترو بیشتر به مقاومت خود می افزایند و شکوفا تر می شوند.

مردم حتی برای جشن گرفتن چهارشنبه آخر سال هم می بایست رودروی دولتیان می جنگیدند و حقا که پوزه آنها را به زمین کوبیدند، سال گذشته این جشن را جوانان در خیابان های شهر برگزار کردند و پاسداران و بسیجی ها هر چند فقط گه گاه برای نمایش، خود را نشان دادند ولی کاملا خود را کنار کشیده بودند و سر و کله شان در خیابان ها پیدا نبود.

حتی مردم برای اینکه بتوانند جشن های خصوصی خود را برگذار کنند و از حمله مزدوران به جشن عروسی ها و تولد ها جلوگیری کنند، بالاجبار از قبل بخاطر حق السکوت رشوه به کمیته محل می دهند.

مزدوران دیشها را بارها و بارها ازپشتبام خانه ها جمع کرده اند و اما از همان فردایش دیش های نو در پشتبام خانه ها کاشته می شود. گاهی هم مردم از گشودن درب ساختمان ها خودداری می کنند.

یا اینکه تلفنی و از قبل به هم خبر می دهند که چند کوچه پایین تر ماموران ریخته اند و هر خانه ای فورا دیش ها یش را جمع و مخفی می کند.

برای دانشجویان، حق انتشارروزنامه های مستقل و داشتن وبلاگ دانشجویی، تشکل مستقل، همه و همه ممنوع بود، اما امروز از هر گوشه دانشگاه تشکلی سر بر آورده و شمارتعداد وبلاگ ها و روزنامه های مستقل دانشجویی از حساب در رفته است.

اتحادیه کارگری شرکت واحد هنوز زیر ضرب دولتیان بود، اتحادیه قند و شکر هفت تپه بنیان گذاشته شد، آنها زیر فشار مزودران پاسدار و بسیجی در زندان ها اسیر بودند که کارگران نقاش تشکل خود را زدند، همینطور تشکل هاست که از زمین و آسمان می بارد، تشکل های زنان ، تشکل های کارگری ، دانشجویی، کودکان، بی کاران، ... دولتیان در تقابل با مردم بارها و بارها شکست خورده و بالاجبار و نا خواسته به زور مقاومت مردم، قدم به قدم عقب نشسته اند.

امروز در اقصا نقاط جهان همه از وسعت نیروی اعتراضی مردم انگشت به دهان مانده اند و شگفت زده از اینهمه شجاعت و قهرمانی ها هستند. مردم دنیا لحظه به لحظه اخبار مبارزات مردم ایران را دنبال می کنند، اما آنها نمی توانند این را بفهمند که این قهرمانی ها سی سال آزگار است که جریان دارد، ما هزاران زندانی و اعدامی داشتیه ایم . همین امسال تشکل های کارگری فقط برای اینکه می خواستند روز کارگر را بر گزار کنند در پارک لاله مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. فعالین کارگری هنوز هم که هنوز است در زندان اسیر هستند.

آری سی سال آزگار است که مردم در جنگ و گریز و مقاومت در مقابله با تعرضات رژیم بسر می برند. پیچیدگی زندگی در این سال ها و جنگ مداوم به مردم ما آموخته است که چگونه به زیرکی با حمله، گریزو جا خالی دادن ، قدم به قدم پوزه دولتیان و مزدوران رژیم را به زمین بمالند. مردم ما می دانند که چگونه با حرکت های حساب شده اهداف محق خود را به تحقق برسانند . بدلیل اینکه همگی به منافع خود آگاه هستند، با زیرکی می توانند جلوی سوء استفاده جناح های در گیر در حاکمیت را ازاین انرژی آزاد شده و بیکران بگیرند. مردم ما بحق، تنها و تنها در جهت منافع خود قدم بر می دارند، هیچ کس دیگر نمی خواهد تن به دیکتاتوری بدهد و همچنان که تا بحال پوزه دشمنان را به خاک مالیده اند و دنیا را به شگفتی درآورده اند هر چه بیشتر و بیشتر به پیروزی های گسترده تری برای خود دست خواهند یافت.www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com