مفقود شدن يك كارگر ايران خودرو


به نقل از نشريه كار آمد ( گروه صنعتي ايران خودرو) ، شنبه ٢٧ فروردين ماه ١٣٨٤


 

  " 23 فروردين 1384، برق خطوط مونتا|ژ يك و سه ، به علت نامعلوم قطع شد و توليد را براي ساعاتي متوقف كرد . براي تكرار نشدن اين قبيل اتقاقات از سوي مديريت ارتباطات يك تيم كارشناسي جهت بررسي علت قطع برق تشكيل شد . اين تيم سرگرم موضوع است . مديريت ارتباطات نيز ضمن ابراز تاسف از اين موضوع اعلام كرده از اين پس مسوولان سالن ها ، در قبال اين گونه نارسايي ها پاسخ گو خواهند بود .

شينده مي شود كه اسناد و شواهد موضوع توسط كارشناسان حراست جمع آوري شده و اعضاي تيم كارشناسي با دقت سرگرم بازبيني تصاوير تلويزيوني سالن ها هستند ."

به موجب شينده ها در اين رابطه ، چندين نفر از كارگران از طرف حراست كارخانه مورد بازجويي قرار گرفته اند كه از تاريخ فوق يكي از كارگران مورد بازجويي ، از محل كارخانه مفقود گرديده است !!  

 


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com