حذف يارانه ها ترفندي با هدف تهي كردن سفره كارگران و زحمتكشان

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

دی ١٣٨٩- ژانویه ٢٠١١


بالاخره طرح حذف یارانه ها اجرایی شد. هنوز اجرای آن کامل نشده، افزایش سوخت(بنزین،گازوییل وگاز)عرصه را بر مردم تنگ تر كرده است.

قیمت برق، ‏‏‏آب و گاز خانگی چند برابر افزایش يافته ، و مستقیما برهزینه های زندگی اثرات شدید بر جاي مي گذارد و سفره فقيرانه مردم را از اين كه هست خالي تر مي كند. در اثر افزایش قیمت سوخت هزینه حمل و نقل کالاها و در نهایت قیمت تمام شده کالاهایی که بدست مردم می رسد افزایش قابل توجهی پیدا كرده و در نتيجه تورم شدیدی گريبان مردم را خواهد گرفت .

پرداخت وجه نقد به مردم برای این است که در مقابل چند برابر آنرا بازپس گیرند و در این بده وبستان اذهان مردم را مغشوش نمایند تا هر چه بیشتر بتوانند با حذف يارانه ها كيسه هاي خود را با پول بيشتري انباشته نمايند . رژيم حاكم اعلام کرد که این طرح پلکانی اجرا می شود و در واقع این قیمت ها هنوز قیمت واقعی نبوده و در آینده باز هم افزایش خواهد يافت. با افزايش شديد قيمت نان كه قوت غالب مردم فقیر است . درسبد هزينه خانوار سهمي به مراتب بيشتر از قبل به خود اختصاص خواهد داد .

طبق آمارهای رسمی 14 میلیون نفرزیر خط فقر مطلق ( طبق آمار دو سال پيش مقامات دولتي )هستند و بیش از 70 درصد زیر خط فقر نسبی قرار داشته كه با اجرای طرح حذف یارانه ها و بالا رفتن تورم شديد،قدرت خرید کارگران وزحمتكشان و بخشي از اقشار متوسط جامعه شدیدا کاهش می یابد و افراد بيشتري به زیر خط فقر مطلق خواهند رفت و میلیون ها نفر تنها برای تامین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. موقعيت شغلي بخشی از اقشار متوسط جامعه تنزل خواهد يافت و صدها هزار كارگر، بيكار خواهند شد ونرخ بيكاري افزايش خواهد يافت و امنيت شغلي آنان ( حداقل آنهايي كه هم اكنون شغلي دارند! )به مراتب بيشتر به خطر خواهد افتاد.

در چنین شرایط و اوضاعی که دولت حاکم هر روز بیشتر به حداقل معیشت مردم دست درازی می کند تا از این طریق سودهاي کلان به جیب بزنند و فقر و سیه روزی را بیش از پیش به کارگران و مردم تحمیل نمایند، راهی جز اعتراض و مبارزه برای ما وجود ندارد. كارگران و زحمتكشان و اقشار تهيدست در شرايط كنوني مي توانند ازطریق اعتصاب عمومي ، تجمع، اعتراض،افشاگری و ... سدی در مقابل تهاجم سرمایه داران زالو صفت ایجاد نمایند. هر اعتصاب و تجمع کارگری و یا دیگر اعتراضات مردمی ( جنبش دانشجویی و جنبش زنان ) بی حاصل نیست وهر یک در حد خود و در مجموع نیرویی قوی و بازدارنده در مقابل تهاجم وسیع سرمایه داران حاکم خواهند بود.

اجرای طرح حذف یارانه ها به دولت ها يكي از شروط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جهت پرداخت اعتبار و وام است، که رژیم جمهوری اسلامی از سال ها قبل آنرا پذیرفته و هر دوره دولت های مختلفش ( از دولت رفسنجانی گرفته تا خاتمی ) در صدد اجراي آن بوده اند تا سود هر چه بیشتري را برای سرمایه داری جهاني تضمین نمایند. بخش اعظم این طرح در حال اجرایی شدن است و آب باریکه حداقل معيشت زندگی کارگران و توده مردم به خشکی می گراید . دست روی دست گذاشتن و سكوت و سكون درمقابل تهاجم بيرحمانه به زندگي و معيشت خود از طرف دولت سرمايه داري وضعیت و موقعیت بدتری را برای ما ایجاد خواهد کرد. سرمایه داري سیری ناپذیر به اين وضعیت بسنده نمی کند؛ تا کوهی از ثروت برای خود انباشته نمايد و در مقابل فقر و سيه روزي هرچه بيشتري را براي كارگران به ارمغان خواهد آورد .

کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور

دی ماه 89


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com