!!!آزادی محمود صالحی به مثابه ی پیروزی جنبش كارگری است

بهروز خباز، سعید مقدم، مازیار مهرپور ، شریفه محمدی ، سیروس فتحی ، بهزاد سهرابی


اردیبهشت ١٣٨٧- آپریل ٢٠٠٨


سایت کمیته دفاع از محمود صالحی

محمود صالحی، سرانجام پس از تحمل یك سال و 14 روز شرایط سخت و طاقت فرسای زندان، كه نارسایی كلیوی و دیگر نارسایی های جسمی وی، آن را سخت تر و دشوارتر كرده بود، در روز یكشنبه 18 فروردین 1387، البته با قرار وثیقه ای دیگر و برای اتهامی دیگر، از زندان عوامل سرمایه آزاد شد.

محمود صالحی، در طول مدت زندان نیز، هم چون سراسر زندگی پُربار و تأثیر گذار خویش، نشان داد كه به راستی لیاقت و شایستگی برخورداری از همه ی ویژگی های یك كارگر آگاه، بی ریا و سرسخت كارگری را دارا می باشد. وی شجاعانه و با افتخار در مقابل همه ی فشارها و محدودیت هایی كه به اشكال و صور مختلف از جانب كارگزاران سرمایه متوجه او می شد تا روحیه و پایداری وی را به عنوان یكی از رهبران عملی طبقه ی كارگر در هم بشكند، مقاومت نمود و بدین وسیله و از این راه، گوشه هایی از عزم و اراده ی خستگی ناپذیر طبقه ی كارگر را در مواجهه با معضلات و فشارهای سرمایه و سرمایه داران به نمایش گذاشت. او به دفعات تا آستانه ی مرگ پیش رفت، اما هیچ گاه در مقابل عوامل سرمایه سر تسلیم فرود نیاورد و به تقاضاها و وعده های رنگ و وارنگ و متعدد آنان تمكین ننمود. دستگیری محمود صالحی، آن هم به خاطر بزرگداشت روز جهانی كارگر و برگزاری جشن اول ماه مه و مقاومت و سرسختی وی در مواجهه با ناملایمات، فشارها و شرایط سخت زندان، به رغم همه ی نارسایی ها و محدودیت های پزشكی و درمانی كه وی، بطور مداوم با آن دست و پنجه نرم می كرد، وجدان آگاه و بیدار شمار زیادی از كارگران و فعالان كارگری را در سرتاسر جهان به خود معطوف نمود و دست ها و قلب بسیاری از كارگران را به هم پیوند زد و به نوبه ی خود، بخش های وسیعی از آنان را به تلاش و پیگیری برای آزادی این رهبر عملی مخلص و شریف كارگری ترغیب نمود و به تكاپو واداشت.

دیدیم كه عوامل سرمایه و سرمایه داران، تمایل نداشتند كه محمود صالحی را آزاد كنند و قصد داشتند تا او را هم چنان و البته به بهانه های واهی و پوچ در زندان نگه دارند. اما مقاومت پر شور و شجاعانه ی وی، در دست زدن به اعتصاب غذای خشك كه از وی جز پوست و استخوان بر جای نگذاشته بود و همراه با آن اعتراضات گسترده و رو به رشد كارگران و فعالان كارگری در داخل و خارج از ایران و در اقصی نقاط جهان، در نهایت گماشتگان سرمایه را مجبور به عقب نشینی و آزادی وی از زندان نمود.

جا دارد تا در همین جا از تلاش ها و مبارزات بی وقفه ی كارگران و فعالان كارگری و همین طور دوستان و همراهان این رهبر صدیق كارگران كه در قالب " کمیته ی دفاع از محمود صالحی" پیگیری و تلاش خستگی ناپذیری را در طول مدت زندان، برای آزادی وی برعهده داشتند و در دفاع از محمود صالحی و اطلاع رسانی همه روزه و گاه لحظه به لحظه ی شرایط سخت و طاقت فرسای زندان و بیماری وی، برای جلب توجه کارگران آگاه و همه ی وجدان های بیدار در سرتاسر جهان از هیچ کوششی فرو گذار نکردند و سرانجام نیز با تجمع در مقابل زندان و دادگستری شهر سنندج در روزهای چهارم و پنجم فروردین، به سهم خویش و در حد توان، نقش ایفا نمودند، یاد کنیم. و نمی توان از همه ی این ها یاد کرد، اما از خانواده ی گرامی و شریف محمود، به ویژه همسر جسور، وفادار و آگاه او که به راستی برای آزادی وی از زندان لحظه ای آرام و قرار نداشت، یاد نکرد.

محمود صالحی، سرانجام از زندان سرمایه آزاد شد و هم اکنون در میان ماست. آزادی او را می توان به عنوان بخشی از پیروزی جنبش کارگری و نمادی از آزادی طبقه ی کارگر، این طبقه ی محروم و تحت ستم سرمایه به حساب آورد.

ما این پیروزی دلچسب را به خانوداه ی محترم و گرامی محمود صالحی، تبریک گفته از صمیم قلب برای این کارگر خستگی ناپذیر و این رهبر عملی مخلص و شریف کارگری آرزوی سلامتی و شادکامی در همه ی شئون زندگی و سرفرازی بیش از پیش، در جنبش کارگری را داریم.


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com