برپایی تجمعات فمینیستی

علیه خشونت بر زنان در شهر هامبورگ آلمان

پرشنگ رهبان


به نقل از به پیش! شماره ١٠ یکشنبه ٢٧ آذر ١٣٨٤، ١٨ دسامبر ٢٠٠٥


هر ساله ٢۵ نوامبر، گروه ها و سازمان های فیمینیستی در سطح دنیا علیه خشونت مردانه و سیستم پدرسالاری، تظاهرات راه می اندازند.

سال ١٩٨١، فیمینست های آمریکای لاتین و کاریبیک روز ٢۵ نوامبر را به عنوان "روز جهانی علیه خشونت بر زنان" نام نهادند. تاریخ ٢۵ نوامبر به خاطر تجلیل از خاطره سه خواهر "میرابال" اهل کشور دومینیک که علیه دیکتاتوری مبارزه می کردند، انتخاب شد. در سال ١٩٦٠ پلیس مخفی آنها را دستگیر و پس از چندین ماه شکنجه و تجاوز در روز ٢۵ نوامبر به قتل رساند.

به این بهانه روزهای ٢۵ و ٢٦ نوامبر زنان فیمینیست آلمانی، ایرانی، ترک، عرب، آمریکای لاتنیی و آفریقایی با پشتبیانی بنیاد روزا لوکزامبورگ در شهر هامبورگ، تجمعات اعتراضی (آکسیون) راه انداختند.

این تجمعات اعتراضی علیه استثمار شدید زنان مهاجر، ستم بر زنان کارگر در جهان به عنوان "نیروی کار ارزان"، ستم خانگی و ... برگزار شد.

زنان فیمینیست روز جمعه ( 25 نوامبر) با تجمع در وسط شهر، یاد زنان مبارز را گرامی داشتند و روز بعد با نمایش های گوناگون در سطح شهر، اعتراض خود را نشان دادند:

در اولین حرکت، زنان به طور نمایشی لباس مستخدمی بر تن کرده و در مرکز قطار بین شهری شروع به رفت و روب نموده و در حین کار اعلامیه هایی مبنی بر شرایط نامساعد کار نظافت که عمدتا بر دوش زنان خارجی است، پخش کردند.

- آکسیون بعدی در مقابل فروشگاه چیبو برگزار شد. (چیبو دارای قهوه خانه های زنجیره ای و بزرگ در سطح اروپاست. در این قهوه خانه ها در کنار فروش قهوه، هر هفته اجناس ارزان قیمت به فروش گذاشته می شود. این اجناس در کارخانه های خاور دور و با کار زنان و کودکان تهیه می شود. چیبو با تحمیل غیرانسانی ترین شرایط کاری، ساعت کار بالا و دست مزد بسیار کم، اجناس خود را در اروپا با قیمت مناسب عرضه می دارد.) در این آکسیون صدها اعلامیه در افشای ستم بر زنان آسیایی پخش شد. همچنین با بلندگو خطاب به چیبو و مردم، از شرایط کاری و استثمار کارگران چیبو صحبت شد.

- آکسیون دیگر در راه آهن مرکزی شهر هامبورگ بود. این آکسیون علیه اخراج زنان خارجی از آلمان بود. تظاهرکنندگان به وِیژه شرکت "هانزا – روندفارت" را مورد خطاب قرار دادند و مانع حرکت یک اتوبوس این شرکت شدند. شرکت هانزا با حمل زنان اخراجی به فرودگاه های دوسلدورف و فرانکفورت به اخراج این زنان کمک می کند. نمونه اخیر آن زنی افغانی است که از آلمان اخراج شد.

- در آکسیونی دیگر با اجرای یک نمایش موقعیت زنان متقاضی پناهندگی که در کمپ های خارج شهر، نگهداری می شوند، نشان داده شد. در این نمایش زن متقاضی پناهندگی برای رفتن به پزشک، می بایست اول به اداره سوسیال مراجعه کند، برگه دکتر دریافت کند و پس از طی مراحلی با یافتن اتوبوس خود را به پزشک برساند. این نمایش توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

بدین ترتیب یک روز پر از آکسیون در شهر هامبورگ برگزار شد. امید است، اعتراض علیه ستم بر زنان هر چه بیشتر دامنه بگیرد. خشونت علیه زنان امری جهانی است، اعتراض علیه آن نیز باید امری جهانی باشد. *


www.wsu-iran.org wsu_wm@yahoo.com