ارزیابی از کمیتهً هماهنگی    رضا مقدم -بهمن ١٣٨٥ به نقل از نشریه بارو شماره ٢٣
خطر فساد در جنبش كارگری ایران    رضا مقدم - آبان ١٣٨٥
قانون کار و احمدی نژاد    رضا مقدم - آذر ١٣٨٥
کارگران واحد راه را نشان مى دهند   رضا مقدم - ارديبهشت ١٣٨٥
حول و حوش‏ اعتصاب واحد   شروين رها - اسفند ١٣٨٤
نامه سرگشاده به مهديه و يعقوب سليمى   على خدرى - ١٩ فوريه ٢٠٠٦
راه حل واحدی نیست  گفتگوى نشريه آرش با رضا مقدم - اوت ٢٠٠٥
مزد برابر در ازاء کار برابر برای زن و مرد  سيما افروز - به پيش ٣ - خرداد ١٣٨٤
پيشرويهاى جنبش‏ كارگرى ايران در يكسال گذشته  رضا مقدم - به پيش ٣ - خرداد ١٣٨٤
موقیعت کنونى، سازمانيابى و پيشروى جنبش طبقه کارگر   مصاحبه نشریه اتحاد با رضا مقدم - اردیبشت ١٣٨٤
قضيه «تشکل ايدئولوژيک»    ايرج آذرين   اوت 2004
ما و اول مه ٨٣    رضا مقدم    ارديبهشت ١٣٨٣
مسائل مبرم جنبش كارگرى ايران  گفتگوي جهان امروز با رضا مقدم
زنده باد مراسم مستقل روز كارگر  رضا مقدم   ارديبهشت ١٣٨١
 
   
   
به روز شده در 25 آپریل 2007