تناقضات حزب کمونیست ایران و سانتریسم                                     احمد شقاقی                                         ١٥ آبان ١٣٩٠
تناقضات حزب کمونیست وپراگماتیسم                                            احمد شقاقی                                         ١٠ دی ١٣٩٠
تاریخ نگاری دلبخواهی:روایتی از گذشته حزب کمونیست ایران            رضا مقدم                                               به نقل از نشریه به پیش، شماره های 70 و 72
 
   
   
به روز شده در ٢٢ جولای ٢٠٠٩