"مقالات و اطلاعیه های روز جهانی کارگر"
 
وعده ما روز جهانی کارگر
یوتیوب
  
فروردین ١٣٩٠- آپریل ٢٠١١
برگزاری اول ماه مه در شهرهای سنندج، پاوه، نقده،کامیاران، مهاباد  
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
اردیبهشت ١٣٩٠- می ٢٠١١
به مناسبت روز جهانی کارگر
عبور رژیم اسلامی از تنگه مرگ
  
کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
استثمار مضاعف نه، انقلاب مداوم آری  
رزا (رهایی زنان)
آپریل ١٣٨٩- اردیبهشت ٢٠١٠
جنبش و اول ماه مه  
احمد شقاقی
به نقل ازبه پیش! شماره ٥٤، چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩، ۲۸ آوریل ۲۰۱۰
بیانیه رسمی شماره ٣ شورای برگزاری مراسم
روز جهانی کارگر سال ٨٩
  
شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ٨٩
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
روز جهاني كارگر، حلقه مفقوده ي مبارزات  
بیانیه رسمی شماره ٢ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ٨٩
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بیانیه رسمی شماره ١ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ٨٩   
شورای برگزاری مراسم روز چهانی کارگر سال ٨٩
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
اول ماه مه!
کارگران به پیش!
   تشکیلات خارج کشور اتحاد سوسیالیستی کارگری
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
لیبرال- رفرمیست ها، اول ماه مه و قمار بر سر امر محال!   آزاد رخشان
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
پیام علی نجاتی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر    علی نجاتی
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
مجموعه تصاویری از اول ماه می 1389 از ایران در 6 یوتیوب
یو تیوب اول
  
منبع شورای برگزاري مراسم روز جهاني کارگر سال 89 در تهران
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
یو تیوب دوم  
منبع شورای برگزاري مراسم روز جهاني کارگر سال 89 در تهران
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
یو تیوب سوم  
منبع شورای برگزاري مراسم روز جهاني کارگر سال 89 در تهران
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
یو تیوب چهارم  
منبع شورای برگزاري مراسم روز جهاني کارگر سال 89 در تهران
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
یو تیوب پنجم  
منبع شورای برگزاري مراسم روز جهاني کارگر سال 89 در تهران
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
یو تیوب ششم  
منبع شورای برگزاري مراسم روز جهاني کارگر سال 89 در تهران
اردیبهشت ١٣٨٩- می ٢٠١٠
زنده باد اول ماه مه ( آفیش شماره 3)  
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
بمناسبت روز کارگر-شیشه عمر رزیم در دست نیروی متشکل کارگران است!  
کانون همبستگی با کارگران ایران- فرانکفورت و حومه
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
اول ماه می : کارگران جهان متحد و یکپارچه به پیش  
انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
اردیبهشت ١٣٨٩- آپریل ٢٠١٠
رفقای ما را آزاد کنید  
دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
اطلاعیه راجع به دستگیر شدگان اول ماه مه  
دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
دستگیر شدگان اول ماه مه روز جهانی کارگر باید آزاد گردد   
دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
اول ماه مه، ماه میاد بیرون  
سهراب صبح
به نقل از به به پیش !٤٠
ارديبهشت ١٣٨٨-
قطعنامه کمیته برگزار کننده اول ماه مه 2009 سنندج   
کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه مه سنندج
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
فراخوان شورای زنان به مناسبت اول ماه مه  
شورای زنان
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
به مناسبت روز همبستگی جهانی کارگران  
سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
دعوت به مراسم روز جهاني كارگر  
کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر   
كميته برگزاري مراسم روز جهاني كارگر
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
استراتژی تشکل محور، نه "انتخابات مطالبه محور"  
اتحاد سوسیالیستی کارگری
ارديبهشت ١٣٨٨- آپریل ٢٠٠٩
پیش بسوی برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران!!!  
شورای همکاری تشکل ها وفعالین کارگری
اردیبهشت ١٣٨٧ -اپریل ٢٠٠٨
با گامهایی استوار و آروزهایی انسانی به پیشواز اول ماه مه می رویم!!!  
شورای همکاری تشکل ها وفعالین کارگری
اردیبهشت ١٣٨٧ -اپریل ٢٠٠٨
مراسم اول ماه مه در سنندج برگزار شد   
انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
اردیبهشت ١٣٨٧-می٢٠٠٨
گرامي باد اول ماه مه روز جهاني كارگر!!!  
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري
اردیبهشت ١٣٨٧-می٢٠٠٨
درباره حداقل حقوق کارگران در سال ٨٦  
آرش صفار
اردیبهشت ١٣٨٦-می٢٠٠٧
اول ماه مه روزجهانی کارگرراهرچه باشکوه تربرگزارکنیم  
شورای همکاری تشکل ها وفعالین کارگری
فروردین ١٣٨٦-اپریل ٢٠٠٧
در آستانه روز کارگر، محمود صالحی دستگیر شد  
خانه کارگر آزاد
فروردین ١٣٨٦-اپریل ٢٠٠٧
محمود صالحی را آزاد کنید!  
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوید
اردیبهشت ١٣٨٦- اپریل ٢٠٠٧
گزارشی از اخبار جنبش کارگری در چند ماه اخیر  
کیوان امیری الیاسی
اردیبهشت ١٣٨٦-می٢٠٠٧
همبستگی کارگری ویژه اول ماه مه   
گاهنامه کمیته همبستگی کارگران ایران و سوید
اردیبهشت ١٣٨٦-می٢٠٠٧
فراخوان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار به مردم سنندج  
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار
اردیبهشت ١٣٨٦-می٢٠٠٧
بیانیه نشریه دانشجویی « به پیش »
پیرامون دستگیری « محمود صالحی »
  
هییت تحریریه « به پیش »
اردیبهشت ١٣٨٦-می٢٠٠٧
فعالین دستگیر شده روز کارگر
باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد شوند
  
اطلاعيه كميته اجرايى اتحاد سوسياليستى كارگرى
به مناسبت روز كارگر
اردیبهشت ١٣٨٦-می٢٠٠٧
كارگران واحد توانستند، كارگران ايران مى توانند    اطلاعيه كميته اجرايى اتحاد سوسياليستى كارگرى
به مناسبت روز كارگر ١٣٨٥
می ٢٠٠٦-اردیبهشت ١٣٨٥
پیش بسوی ایجاد تشکلهای کارگری    زنده باد روز کارگر
کمیتهً اجرایی اتحاد سوسياليستى کارگرى - اردیبهشت ١٣٨٤-آوریل ٢٠٠٥
جنبش کارگرى و مصافهاى آينده
به مناسبت اول ماه مه، روز کارگر
   کمیتهً اجرایی اتحاد سوسياليستى کارگرى - اردیبهشت ١٣٨٣-آوریل ٢٠٠٤
اولین نیاز کارگران تشکل است ( بمناسبت اول ماه مه روز کارگر)  
کمیتهً اجرایی اتحاد سوسياليستى کارگرى ،اردیبهشت ١٣٨٢-آوریل ٢٠٠٣
کارگران ایران متشکل شوید! ( بمتاسبت اول ماه مه روز کارگر)   
اردیبهشت ١٣٨١-می ٢٠٠٢ کمیتهً اجرایی اتحاد سوسياليستى کارگرى
اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران گرامی باد  
اتحاد سوسياليستى کارگرى ،اردیبهشت ١٣٨٠-می ٢٠٠١
بیانیه اعلام موجودیت اتحاد سوسیالیستی کارگری   شورای مرکزی اتحاد سوسياليستى کارگرى به مناسبت اول ماه مه می ٢٠٠٠ -ارديبهشت ١٣٧٩
اول ماه مه روزجهانی کارگرراهرچه باشکوه تربرگزارکنیم    شورای همکاری تشکل ها وفعالین کارگری
بیانیه شماره 1 اپریل ٢٠٠٧-فروردین ١٣٨٦
انگلس در مورد اول ماه مه    فريدريش انگلس - اردیبهشت ١٣٨٦
کنفرانس بين الملل سوسياليست در آمستردام    قطعنامه بين الملل دوم - اردیبهشت ١٣٨٦
منشاء های روز [اول ماه] مه چه هستند؟    روزا لوکسامبورگ، اردیبهشت ١٣٨٦
ما و اول مه ٨٣    رضا مقدم- به نقل از نشريه بارو شماره ٢١، مرداد ١٣٨٣- اوت ٢٠٠٤
زنده باد مراسم مستقل روز کارگر    رضا مقدم- به نقل از نشريه بارو شماره 7، اردیبهشت ١٣٨١- آوریل ٢٠٠٢
چگونگی برگزاری اول ماه مه ١٣٨٥ در سنندج   :کمیته برگزاری اول مه ١٣٨٥ در سنندج-می ٢٠٠٦-اردیبهشت ١٣٨٥
زند باد همبستگى جهانى کارگران    انجمن کارگرى جمال چراغ ويسى-به نقل از نشريه بارو شماره ١٧، اسفند ١٣٨١- فروردين ١٣٨٢- آوريل ٢٠٠٣
حمله و دستگیری فعالین کارگری موقوف!   کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى ارديبهشت ١٣٨٤ می ٢٠٠٥
دستگيرشدگان اول ماه مه را آزاد کنيد   کميته اجرايى اتحاد سوسياليستى کارگرى اول ماه مه ٢٠٠٤
جنبش کارگرى و مصافهاى آينده    اطلاعيه اتحاد سوسياليستى کارگرى به مناسبت اول ماه مه می ٢٠٠٢ -ارديبهشت ١٣٨٣
بمناسبت اول ماه مه  جمعى از کارگران ايران خودرو   ٨ ارديبهشت ١٣٨٥
روز جهانی در دفاع از کارگران ایران     کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری - ١٩ بهمن ١٣٨٤
گزارش مراسم اول ماه مه ٢٠٠٥ تالار گل سرخ   کميته هماهنگى براى ايجاد تشکل کارگرى   خرداد ١٣٨٤
گزارشى از برگزارى اول ماه مه در سقز   انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى   اول مه ٢٠٠٥
گزارشى از برگزارى اول ماه مه در بوکان   انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى   اول مه ٢٠٠٥
برنامه هاى ويژه اول ماه مه - اتاق خانه کارگر آزاد    اطلاعيه اول   اطلاعيه دوم    اطلاعيه سوم    اطلاعيه چهارم    اطلاعيه پنجم
ايران: فعالين کارگرى اول ماه مه را جشن خواهند گرفت
کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد کارگرى  ترجمه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
اول مه، روز جهانى کارگر گرامى باد   انجمن کارگرى جمال چراغ ‌ويسى   ٢٩ فروردين ١٣٨٤
پرشکوه باد مراسمهاى اول ماه مه   على خدرى   آوريل ٢٠٠٥
برنامه هاى ويژه اول ماه مه    اتاق خانه کارگر آزاد - ويژه اول ماه مه   اطلاعيه اول   اطلاعيه دوم    اطلاعيه سوم
قطعنامه مراسم روز جهانی کارگر   شورای کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه    ١٢ ارديبهشت ١٣٨٣
گزارش مراسم گلگشت به مناسبت برگزارى اول ماه مه   جمعى از کارگران مراسم خور جاده چالوس    ١٥ ارديبهشت ١٣٨٣
زنده باد همبستگی جهانی کارگران   به نقل از نشریه بارو شماره 17، اسفند ١٣٨١
 
   
   
به روز شده در ١٧ می ٢٠١١